www.bergfahrer.eu

 

ÚVOD AKTUALITY FOTOGALERIE KONTAKT    
     
MÉ VÝJEZDY
 
 

 

 

 
 

Neumarkt

Neumarkt 847m – Pöllau 1145m - Zeutschach 1043m - Maria Schönanger 1330m – Grebenzen-Schutzhaus 1648m – Grebenzen 1870m – Pöllau 1145m – Neumarkt 847m

Z náměstí v Neumarktu se vydáte po hlavní silnici na jih ve směru na Klagenfurt. U benzínové stanice odbočíte doprava na most přes potok ve směru na Pöllau. Vyjedete z městečka, přejedete koleje železniční trati Wien-Klagenfurt a po rovince dojedete k lesu, kde se začíná zvedat vlastní výjezd. Stoupání začne zhurta ve sklonu 10% a překvapivě vydrží asi kilometr až k ostré levé zatáčce nad soutěskou Gragger Schlucht. Dále se již silnice narovnává a vy se pohybujete již jen v mírném stoupání 5-8% lesy a loukami až na horskou planinu Pöllau. Ujeli jste 7,5 kilometru a nastoupali 320m. Před vjezdem do osady se dáte vpravo na hladkou písečkovou cestu ve směru ukazatele na Zeutschach. Ve sklonu 5% vyjedete asi 30 výškových metrů do bezejmenného sedla a spadnete na druhou stranu sedla, již po asfaltové silnici, do osady Zeutschach. Zde se dáte vlevo ve směru ukazatelů na Grebenzen a Maria Schönanger. Stoupáte loukami ve sklonu 5-7%. Chvíli jedete i z konce a po šotolinové cestě se vnoříte do lesa. V příjemném stínu poté stoupáte ve sklonu 9-10% až ke kostelu Maria Schönanger. Poté se otočíte a asi 100m se vrátíte po cestě zpět a odbočíte doprava vzhůru ve směru na Grebenzen-Schutzhaus. Hned se před vámi objeví téměř kolmá stěna se sklonem 30%. Tohle stoupání je schopen vyjet tak maximálně Nino Schurter! Já samozřejmě tuhle hrůzu tlačil. Podobné stěny, i když méně prudké kolem 25%, se před napojením na pěknou šotolinovou cestu vedoucí od St. Lambrechtu objeví ještě 3x a ani mezi nimi si nijak neodpočinete, jelikož sklon se pohybuje, až na vyjímky, kolem 12-15%. Po napojení na cestu chvíli jedete v 10% stoupání, které záhy ale povolí, a vy v příjemném sklonu 3-5% vjedete na horskou louku, které vévodí Grebenzen-Schutzhaus. Na louce odbočíte vlevo, vjedete do lesa a ihned odbočíte opět vlevo a začnete ve sklonu 10% stoupat loukami lyžařského areálu Grebenzen vzhůru. Po chvíli z této příjemné šotolinové cesty odbočíte vpravo na louku dle ukazatele na vrchol Grebenzen. Louka v zimě slouží jako sjezdovka. Ihned vás přivítá terénní vlna se sklonem 25%, která se na vrchol opakuje ještě 2x. Vyjedete na holý vrchol a dojedete ke kříži s lavičkami. Dobyli jste 3. nejvyšší vrchol masivu Grebenzen. Po sjezdovce sjedete ve sklonu 24% k chatě Dreiwiessen Hütte. Pěšky se odsud můžete vydat na jih ke dvěma vyšším vrcholům masívu Grebenzen. Na kole je cesta totiž nesjízdná. Poté ve směru turistického značení pokračujete na východ ve směru na Pöllau. Nejdříve jedete po technicky náročné kamenité cestě asi 1 km a napojíte se na lesní cestu na svoz dřeva, po které se dáte vpravo a začínáte klesat směrem na Pöllau, kde se váš okruh uzavře. Vrátíte se do Neumarktu krásným asfaltovým sjezdem, který jste předtím šlapali vzhůru. Ujeli jste 43 km a nastoupali 1110m.
 
   UBYTOVÁNÍ
 
   OBČERSTVENÍ NA CESTĚ
 
   OBČERSTVENÍ NA VRCHOLU
 
   FYZICKÁ NÁROČNOST

4
 
    VÝBAVA

Horské koloNeumarkt

Neumarkt 847m – See 1131m – Zirbitzkogel Schrfes Eck 2364m

Z náměstí v Neumarktu se vydáte po hlavní silnici na jih ve směru na Klagenfurt. Na konci městečka odbočíte vlevo ve směru ukazatele na Mühlen a Hüttenberg. Hned máte na tachometru stoupání 8%, které vytrvá skoro 1,5km až k odbočce doleva na Rapottendorf. Zde se na chvíli silnice zpříkří na 10%, ale záhy se narovná a vy v pohodovém 8-10% stoupání a krátkých rovinek dojedete až do osady See. Zde se dáte na křižovatce vpravo a po 500m odbočíte z asfaltky na písečkovou cestu vlevo ve směru turistického značení na Zirbitzkogel. Vjedete do lesa a v pohodovém sklonu 8-10% jedete lesem po hlaďoučké písečkové cestě až na hranici lesa u vysílacího stožáru ve výši 1819m. Zde již silnice začíná nabírat sklon 12%, aby kolem 2100m se již začali objevovat delší úseky se sklonem 15%, které jsou těsně pod meteorologickým radarem zakončeny 17% krpálem, naštěstí jen kratičkým. Dojeli jste na vedlejší vrchol masivu Zirbitzkogel. Ujeli jste přesně 20km a nastoupali 1539m. Vlastní stoupání po písečkové cestě z osady See je dlouhé 12,5km. Překvapivě za horkých dnů může být po cestě problém s doplňováním vody. První pramen se objevil až ve výši 2000m. Z vrcholu u meteorologického radaru se vám otevřou dechberoucí výhledy na Nízké Taury, Karawanky, Nockberge. Já měl bohužel smůlu, jak je vidět na fotografiích. Vlastní vrchol Zirbitzkogelu je dosažitelný pěšky za 25 minut od radarové stanice. Každopádně sjezd do údolí je díky kvalitní a hlaďoučké písečkové cestě jeden z nejúžasnějších sjezdů v Alpách.
 
   UBYTOVÁNÍ
 
   OBČERSTVENÍ NA CESTĚ

Není
 
   OBČERSTVENÍ NA VRCHOLU

Není
 
   FYZICKÁ NÁROČNOST

3
 
    VÝBAVA

Horské koloNeumarkt

Neumarkt 847m - Friesach 635m – Dreiwiesen Hütte 1730m – Grebenzen 1900m – Pöllauerhof 1100m - Neumarkt 847m.

Nejdříve pojedete po dost frekventované silnici několik kilometrů prakticky stále z mírného kopce z Neumarktu směrem na Klagenfurt. Pod zříceninou hradu Dürrnberg se napojíte na pěknou asfaltovou cyklostezku, která vás dovede do jednoho z nejstarších rakouských měst do Friesachu. Zde se můžete hojně občerstvit v bezpočtu hospod a restaurací. Dále pokračujete z městečka směrem na západ po hlavní silnici na Murau. Z té odbočíte po několika kilometrech doprava na osadu Ingolstahl. Zde je možnost posledního občerstvení v hostinci na cestě. Z osady Ingolstahl stoupáte od směrovky na Dreiwiessenhütte stále prudším stoupáním vzhůru na sever. Po asi 2 kilometrech se asfaltová silnice změní v šotolinu a noří se do lesa. Po prudkém stoupání lesem obklopeni hejny much se vynoříte na pasece se selskými staveními vysoko nad údolím s krásnými výhledy na jih na slovinské Alpy. Po překonání jednoho hřebene spadnete prudkým sjezdem asi o 100m a napojíte se na asfaltovou silnici na Grebenzen z vesnice St. Lambrecht. Ta se opět asi po kilometru mění v šotolinu, kterou stoupáte až pod vrchol k Dreiwissenhütte, kde se můžete občerstvit i třeba ubytovat. Po doplnění energie dotlačíte kolo po loukách plných kravinců na vrchol Grebenzenu s vrcholovým křížem. Zde se vám otevírá nádherný kruhový výhled na Julské Alpy, Zirbitzkogel, Nízké Taury a Nockberge. Výhled za tu dřinu skutečně stojí. Cestu zpět do údolí nejlépe začnete pod lyžařským vlekem na jižní straně Grebenzenu, pod nímž asi po půl kilometru narazíte na turistické značení směrem na Pöllauerhof. Toho se budete držet. Pojedete po turistické cestě plné kamenů a kořenů, takže se skutečně jezdecky vyřádíte. Po asi půl kilometru však narazíte na lesní pěknou šotolinovou cestu. Zde opustíte turistickou cestu, dáte se doprava a pomalu začnete vrstevnicově sjíždět do údolí. Místy bude cesta plná dost velkých kamenů, takže pojedete pomaleji. U osady Pöllauerhof ve výšce 1100m se silnice změní v asfaltovou. Nádherným sjezdem po ní jste za pár minut v Neumarktu. Celý okruh se dá také začínat od Pöllauerhofu, kde můžete být ubytováni jako my. Hned ráno sjíždíte nádherným lučním a lesním terénem po turistické cestě do Bad Einöd, za nímž se napojíte na cyklostezku směrem na Friesach.
 
   UBYTOVÁNÍ
 
   OBČERSTVENÍ NA CESTĚ

Restaurace a hospody ve Friesachu, hospoda v Ingolstahlu.
 
   OBČERSTVENÍ NA VRCHOLU
 
   FYZICKÁ NÁROČNOST

3
 
    VÝBAVA

Horské koloNeumarkt

Neumarkt 847m – Pöllau 1146m - Dreiwiesen Hütte 1730m - Grebenzen 1870m – Grebenzen-Schutzhaus 1648 – Maria Schönanger 1335m - Zeutschach 1043m - Pöllau 1146m - Neumarkt 847m

Z náměstí v Neumarktu se vydáte po hlavní silnici na jih ve směru na Klagenfurt. U benzínové stanice odbočíte doprava na most přes potok ve směru na Pöllau. Vyjedete z městečka, přejedete koleje železniční trati Wien-Klagenfurt a po rovince dojedete k lesu, kde se začíná zvedat vlastní výjezd. Hned začátek je ostrý kolem 12%, po 300m se ještě zostří na 14%. Po ostré levé zatáčce nad soutěskou Gragger Schlucht se však silnice narovnává a vy se pohybujete jen v mírném stoupání kolem 5-8% až na horskou planinu Pöllau. Na 6 kilometrech jste zdolali převýšení 300m. Zde končí asfaltová cesta obtočením silnice kolem kostela a začíná písečková cesta na Grebenzen mírným sjezdem do lesa, kterým ale ztratíte jen pár výškových metrů. Za výstavní rezidencí při vjezdu do lesa odbočíte doprava prudce do kopce. Zde vás čeká sklon 13% dlouhý asi 1,5 kilometru, který je u prudkého vracáku doleva zakončen 15% krpálem. Zde nastupuje předěl ve sklonu, od něhož si odpočinete, jelikož se pohybujete po šotolinové cestě ve stoupání 6-9%. Jen vyjímečně, a to před vjezdem na horskou pastvinu, se silnice zvedne na 13%. Za horskou pastvinou ve výši kolem 1650m se silnice narovnává a vy se pohybujete prakticky po vrstevnici až do místa, kde vidíte vlevo označení na Dreiwiesen Hütte. Zde začíná brutální vrcholové stoupání, které není ani tak zničující svým sklonem, ale terénem, po kterém se jede. Jede se starou neudržovanou lesní cestou s kořeny a kameny hned od odbočky ve sklonu 20%, která se však díky podkladu jet nedá, je to totální hardcore a musíte tlačit. Tak po 250m se cesta narovnává, ale díky kamenům to žádný šlágr opět není a jedete velice pomalu s nejvyšší obezřetností, abyste nehodili tlamici. Ve chvíli, kdy podjedete lyžařský vlek a vjedete na horskou louku u Dreiwiesen Hütte, čeká vás již jen vytlačit kolo po louce na vrchol Erste Grebenzenhöhe. Byť je louka skloněna jen 20%, díky měkké půdě se opět jet vůbec nedá. Až po napojení se na turistickou cestu přetínající louku, obkroužíte vrchol a kolem vrcholových stanic 2 vleků dojedete k vrcholovému kříži. Odsud jsou krásné vyhlídky na okolní hory, máte jako na dlani Julské Alpy, Zirbitzkogel, Nízké Taury a Nockberge. Cestu z vrcholu začnete po cykloturistické cestě 137a. Vydáte se na sever a ostrými sjezdy až 24% sjedete k opravené chatě Grebenzen-Schutzhaus. Od ní sjíždíte dále dolů již po pěkné šotolinové cestě až do chvíle, kdy se objeví odbočka doprava na Rodelbahn. Jedná se o lesní cestu v zimě využívanou sáňkaři. Zde na vás čekají ostré padáky až 25%, kdy budete mít co dělat, abyste nešli přes řidítka. Poblíž kostela Maria Schönanger se napojíte opět na pěknou písečkově-šotolinovou cestu doprava na Zeutschach. Ve sjezdu musíte dávat pozor, jelikož se na této cestě budete potkávat s překvapivě velkým množstvím osobních aut, které jsme zde rozhodně nečekali. V Zeutschachu se dáte doprava na Pöllau již po asfaltové cestě, která při vjezdu do lesa pod bezejmenným průsmykem před Pöllau přechází v písečkovou cestu. Toto malé stoupání překonáte ve sklonu 7-10%. Z Pöllau si do Neumarktu vychutnáte překrásný asfaltový sjezd po silnici, po které jste svůj výjezd začínali. Na 37 kilometrech jste zdolali převýšení 1200m.
 
   UBYTOVÁNÍ
 
   OBČERSTVENÍ NA CESTĚ
 
   OBČERSTVENÍ NA VRCHOLU
 
   FYZICKÁ NÁROČNOST

2
 
    VÝBAVA

Horské kolo  
 

    
 

 Copyright © 2012-2024, www.bergfahrer.eu
Všechna práva vyhrazena.

WWW.BERGFAHRER.EU

TOPlist