www.bergfahrer.eu

 

ÚVOD AKTUALITY FOTOGALERIE KONTAKT    
     
MÉ VÝJEZDY
 
 

 

 

 
 

Trieben

Trieben 709m - Hohentauern 1274m

Výchozím bodem se může pro vás stát náměstí městečka, kde je míst na parkování dost. Vyjedete z náměstí, odbočíte doprava a jste na hlavní silnici, která vás vyveze až do průsmyku. Městečkem projíždíte jen v nepatrném stoupání 1%, které se ihned za značkou konce města zpříkří na 8%. Toto stoupání posléze povolí na 3% v místech, kde po mostě přejíždíte potok, aby se opět zvedlo na 8% před jediným kataraktem celého výjezdu. V něm naberete sklon až 9%, který povolí až u dalšího mostu přes divoký potok Trieben Bach, jež vás provází celý výjezd. Za mostem, kdy máte v nohách prvních 300m stoupání, dokonce chvíli jedete i z mírného kopce, abyste však záhy, ve sklonu 3-5% v mírných serpentinách podél zurčícího potoka, dosáhli dalšího mostu přes Trieben Bach a zahájili poslední útok do kopce k cíli. Hlavní silnice se od potoka postupně zvedá, až dosáhne sklonu 10% před svým rozšířením na 2 pruhy pro stoupání do průsmyku. Přímo v místě rozšíření uvidíte vpravo ukazatel, který vás navádí na starou cestu, kterou jsem se vydal i já, abych se vymanil z poměrně velkého provozu automobilů. Silný provoz na silnici mě dost překvapil. Je ale daný tím, že se jedná o nejkratší cestu ve směru Linz – Klagenfurt, proto vás bude míjet cestou i dost kamionů. Na staré silnici již za úplného klidu stoupáte po trochu horším asfaltě ve sklonu 10%, který se v jednom místě těsně po podjetí hlavní silnice na pár metrů zpříkří na 12%, abyste dále ve sklonu 10% dosáhli obce Hohentauern. Jedná se o nenáročný oddychový výjezd na hodinku před obědem. Ze středu obce Trieben ujedete přesně 9,6kilometru, na kterých nastoupáte 556m. Sjezd celý po hlavní silnici překvapivě nebyl nic moc vzhledem k častým děrám na silnici v horním úseku sjezdu.
 
   UBYTOVÁNÍ
 
   OBČERSTVENÍ NA CESTĚ

hostinec Brodjäger
 
   OBČERSTVENÍ NA VRCHOLU

více hotelových restaurací v Hohentauernu
 
   FYZICKÁ NÁROČNOST

1
 
    VÝBAVA

Silniční koloTrieben

Trieben 709m – Hohentauern 1265m – Edelrautehütte 1706m

Výjezd na Hohentauern je stejný jako předchozí výjezd. Přímo na Hohentauernpassu vám přikazuje velký ukazatel odbočit doprava na Edelrauterhütte. Celá cesta je ukazateli dobře značena. Nejdříve z obce Hohentauern klesnete o 80 výškových metrů níže k odpočinkové zóně Weberteich. Odsud začínáte lesem postupně stoupat stále po asfaltě asi ve sklonu tak 5% k automatické mýtné bráně. Od té se stoupání začíná utahovat, abyste po několika stovkách metrů v místě skončení asfaltky a začátku pěkné písečkové silnice dosáhli sklonu 13%. Tento sklon se objeví cestou k parkovišti pod chatou už jen 1x. Krásnou cestou lesem jedete v příjemném sklonu 8-12%. V dolní části míjíte několik tmavých tajemných lesních jezírek položených po obou stranách výjezdové cesty. Vodu na pití můžete doplňovat z nepřeberného množství potůčků, které cestou míjíte. Poté, co jste dosáhli parkoviště pod chatou, si chvilku odpočinete po rovině rozsáhlého parkoviště, abyste záhy zaútočili v posledním stoupání tohoto výjezdu k chatě. Jedná se řádově už jen o nějakých 80 metrů převýšení, které zdoláte v jednom hupu v 14% stoupání a v závěrečném hupu v 15% stoupání. Tato příkrá stoupání jsou vždy jen na několika metrech, nijak vás nevyčerpají. Chata leží v morénovém údolí sevřená horami s pěknými výhledy na východ na hory v oblasti Gosäuse. Z Triebenu jste ujeli 16 kilometrů a nastoupali 1077m. Sjezd od chaty po písečkové cestě je pěkný, jen musíte dávat pozor na překvapivě velký provoz automobilů, jelikož na parkoviště pod chatou míří značné množství pěších turistů v autech. Parkoviště je totiž výchozí základnou do zajímavé turistické oblasti kolem hory Grosse Bösenstein. Lepší je si jako výjezdový den zvolit všední den. To jsem zde snad nepotkal ani jedno auto.
 
   UBYTOVÁNÍ
 
   OBČERSTVENÍ NA CESTĚ

více hotelových restaurací v Hohentauernu, restaurace u Weibertech
 
   OBČERSTVENÍ NA VRCHOLU
 
   FYZICKÁ NÁROČNOST

2
 
    VÝBAVA

Horské koloTrieben

Trieben 709m – Hölleralm 1420m – Unten Gipfel Kleine Rübe 1580m

Z městečka vyjedete po okresní silnici ve směru na Rottenmann a Liezen. Asi po 3 kilometrech se objeví odbočka doleva nahoru do obce St. Lorenzen, tam se vydáte. Obcí projedete ve sklonu 5% a na konci obce se dáte doleva a vyjedete z obce stále po asfaltové silnici, která se před lesem zvedá na 10%. Na hranici lesa končí asfalt a začíná pěkná šotolinová silnička vinoucí se serpentinami lesem, který skýtá stín i za horkých letních dní. Sklon se lesem stále drží mezi 8-12%. Občas si můžete odpočinout několikasetmetrovou pasáží jen se sklonem 3%. Projíždíte oblastí s množstvím lesních cest na svoz dřeva. Orientace je však velmi dobrá, stále se držíte po hlavní nejširší šotolinové cestě. Projedete líbeznou horskou louku Kreuzberg Alm, kde si můžete u horského stavení z čůráčku dočepovat vypitou vodu. Dále opět vjedete do lesa a ve sklonu 8-10% přijedete na křižovatku tvaru T. Zde odbočíte doleva, postupně přejedete zurčící divoký potok a minete lom. Poté, co vjedete na horskou louku, nedojedete k mostu přes potok Bucheralm Bach, ale dáte se prudce doleva mírně zpět na nenápadnou již mírně zarostlou šotolinovou cestu, která vás ve sklonu 11% vyveze do bezejmenného sedla nad Hölleralm. Zde narazíte na šotolinovou cestu a dáte se po ní doprava a ve sklonu 10-14% vyjedete až na konec této šotolinové cesty. Tam dosáhnete nejvyššího bodu tohoto výjezdu. Zajímavostí je, že tato cesta od bezejmenného sedla vůbec není nakreslena v žádné mapě. Po odpočinku se vydáte zpět, po vjetí na Hölleralm se dáte na křižovatce doprava a po chvilce na další křižovatce opět doprava a po vrstevnicové cestě dojedete na Kotalm. Zde po přejetí potoka se na křižovatce dáte vpravo a ve stoupání 10% přijedete k mýtné silničce na Edelrauterhütte, na níž se v 1560m napojíte a buď můžete pokračovat doprava nahoru k chatě, či doleva sjet na Hohentauern. Já jel dolů. Během dne jsem najel 37km a nastoupal 1084m převýšení. Jedná se o pěknou odpočinkovou cestu, na které nepotkáte živáčka.
 
   UBYTOVÁNÍ
 
   OBČERSTVENÍ NA CESTĚ

není
 
   OBČERSTVENÍ NA VRCHOLU

není
 
   FYZICKÁ NÁROČNOST

2
 
    VÝBAVA

Silniční kolo  
 

    
 

 Copyright © 2012-2024, www.bergfahrer.eu
Všechna práva vyhrazena.

WWW.BERGFAHRER.EU

TOPlist